■ OKS(called O-Key-Shi) is a union which is mainly concentrated on accepting foreign technical intern trainees in construction work.

We will do our best to connect hard-working foreign intern trainees with diligent companies.


We recruit and pick out the best human resource from several sending organizations.  

 

 

Our goal is to assign excellent human resource in superior companies

The management organization(union) is specially specialized in the field of construction(civil engineering and architecture)

① As there are many risky operations in construction work, they need to have higher level of Japanese.

 

 Japanese language skill is very important for them because, they are going to be working with Japanese people and going to be confronting with many risky tasks and operations.

 

 As communication skill is very important for them to intern(work) without any problem, we let them receive continuous Japanese language education by our joint school instructors here in Japan and  their language skill certainly gets better by doing that.

 

   They receive Japanese language lesson continuously for about a half year.

 

 Even after coming to Japan, they get taught Japanese language lessond through Skype.

 

 By the time they enter Japan, 

technical intern trainees must have had acquired  Japanese language proficiency test level 4 and college graduate technical intern trainees must have had level 3 of it. 

 

 You can be ensured that they have enough knowledge of Japanese language when they come to Japan.

 

 

 ② Construction certificates like (Safety and Health training)

 

Vehicle system, slinging work, scaffold, gas/arc welding operation, high-place operations etc…

 

 ③ And driver's license 

 

 They earn the qualification for it in their home country

 

 And we will support them converting it into a Japanese one

 

Eventually, they are going to be able to drive  at the work site.

 ④ Acquiring Level One and Two of Japanese language proficiency test. 

 

 A full support for them to take national certifications of engineering like construction managing engineers

 

 Technical Intern trainees

 are able to intern(work) for up to 5years

 

 College graduate-technical intern trainees (construction managers)

 are able to work for up to 10 years.

 

 

  As we provide them with emlployment support

 

 ( Japanese companies active abroad, independent support)even after completing the internship, there is no such thing as flight or disappearance without any notice.

 


【Nhân tài tiên tiến】 Nhân tài có thể trở thành kỹ sư xây dựng (giám sát công trình)     

 Trở thành kỹ sư để hoạt động ở Nhật lâu dài.


Tuyển chọn những nhân tài ưu tú từ trường đại học xây dựng - trường đại học có trình độ cao nhất về xây dựng, kiến trúc.

Tuyển chọn trực tiếp từ tổ chức bên trên nghiệp đoàn OKS - cơ quan nhân tài quốc tế ATOM

Liên đới với các trường đào tạo bằng lái xe ô tô, trường cao đẳng kỹ thuật nghề (hàn, trát vữa, cốp phá, bê tông)

【 Nhân tài tác nghiệp 】Nhân tài ở công trường xây dựng, thực hiện những công việc ngoài công trường.   Thời gian thực tập từ 3 năm, tối đa 5 năm.

途上国への技術・技能の移転
    

■ Tuyển chọn gắt gao những người đã có kinh nghiệm thực tế, kiến thức cơ bản đáng tin cậy.

■  Tiếp nhận những nhân tài ưu tú từ nước ngoài  ⇒ hoạt hóa xí nghiệp

■  Gia tăng sản xuất - giảm chi phí ⇒ thực hiện 

Những thực tập sinh sau khi tốt nghiệp sẽ trở thành trưởng nhóm chịu trách nhiệm tại nước ngoài ⇒ Một bước đệm để xí nghiệp vươn ra thị trường nước ngoài

■  Hỗ trợ việc tiến vào thị trường nước ngoài - liên kết với những công xưởng sản xuất ở nước ngoài - điều phối tư vật liệu - hỗ trợ công cuộc tiến vào thị trường nước ngoài.

 ■ Có thể tiếp nhận tu nghiệp sinh từ nhiều nước như Việt Nam, Myanma,

   Mông Cổ, Bangladesh, Cambodia, Philippines, Indonesia, Thái, Sri Lanka


□ Việt Nam   □ Myanma   □Mông Cổ   □Bangladesh   □Cambosia

 □  Philippines  □Indonesia   □Thái    □Sri Lanka    □Trung Quốc


■ Tiếp nhận tu nghiệp sinh nước ngoài  ■


 Là việc hợp tác đào tạo những nhân tài sẽ góp phần phát triển kinh tế sản nghiệp tại các nước đang phát triển bằng cách thông qua việc thực hành ở công trường, học tập những kỹ thuật, kỹ năng, kiến thức tiên tiến của người Nhật, gánh vác một phần hiệp lực quốc tế, cống hiện quốc tế.

 

 Việc tiếp nhận những thực tập sinh đã được tuyển chọn gắt gao từ các nước Đông Nam Á, Nam Á (Việt Nam, Myanma, Mông Cổ, Philippin, Bangladesh, Indonesia, Thái, Sri Lanka, Cambodia, Trung Quốc, vv…) có thể giúp cho tu nghiệp sinh có một tương lai trù phú hơn, giúp công ty tiếp nhận hoạt hóa xí nghiệp, giữ nhân tài quốc tế ưu tú.